SYMBALOO - pracovní listy

Pracovní listy ke každému videu jsou postupně doplňovány.
 
Daň z příjmů PO - pracovní list.pdf (60 kB)
Daň z příjmů PO 2014 - pracovní list.pdf (109,1 kB)
Daňové odpisy.pdf (98,4 kB)
Dlouhodobé závazky - pracovní list.pdf (56,2 kB
DPH - výpočet, zaúčtování, vypořádání - pracovní list.pdf (52,4 kB)
Inventarizace - pracovní list.pdf (2,6 MB)
Leasing - výpočet a zaúčtování - pracovní list.pdf (708,7 kB)
Kalkulace prostým dělením.pdf (44,8 kB)
Kapitálové fondy - pracovní list.pdf (56,7 kB)
Krátkodobé CP - pracovní list.pdf (88,5 kB)
Kurzové rozdíly - pracovní list.pdf (62 kB)
Materiál na cestě, zboží na cestě - pracovní list.pdf (49,1 kB)
Materiál zp. A. - pracovní list.pdf (59,6 kB)
Metoda VAP - pracovní list.pdf (113,7 kB)
Pohledávky a závazky ke společníkům - pracovní list.pdf (57,4 kB)
Reklamace, dobropis - pracovní list.pdf (196,8 kB)
Rezervy - pracovní list.pdf (66,9 kB)
Rozdělení VH - pracovní list.pdf (56,2 kB)
Rozvaha, účet, účetní doklady - pracovní list.pdf (239,2 kB)
Silniční daň - pracovní list.pdf (326,7 kB)
cssz-prehled-osvc-2013-Konipas.pdf (1 MB)
SP u OSVČ 2014 - pracovní list.pdf (66,8 kB)
Účet 213 - Ceniny - pracovní list.pdf (62,1 kB)
Účet 221 - Bankovní účty - pracovní list.pdf (57,8 kB)
Účet 261 - Peníze na cestě - pracovní list.pdf (54,9 kB)
Účet 491 - Individuální podnikatel - pracovní list.pdf (65,4 kB)
Účty 131 a 132, Zboží zp. A. - pracovní list.pdf (62,1 kB)
Účetní odpisy - pracovn)í list.pdf (53,7 kB)
Účtování daní - pracovní list.pdf (111 kB)
Účtování DM - pracovní list.pdf (139,9 kB)
Účtování dotací - pracovní list.pdf (58 kB)
Úvěry - pracovní list.pdf (56,4 kB)
ZÁLOHY.pdf (94,9 kB)
Zaúčtování mezd - video.pdf (51,5 kB)
Zásoby vlastní výroby (zp. A.).pdf (64,3 kB)
osvc-tiskopis-2013 pan Konipas VZP.pdf (76,5 kB)
Změny ZK v a. s. - pracovní list.pdf (72,1 kB)
Změny ZK v s. r. o. - pracovní list.pdf (63,4 kB)
ZP u OSVČ 2014 - pracovní list.pdf (65,2 kB)


Pracovní listy k daňové soustavě:
Daň z nabytí nemovitých věcí 2014 - příklad.pdf (292 kB)
Daň z nemovitých věcí 2014 - pracovní listy.pdf (194,4 kB)
Daň z příjmů FO 2014 - pracovní list.pdf (468,1 kB)
Daň z příjmů PO 2014 - pracovní list.pdf (602,5 kB)
Daň z příjmu ze závislé činnosti - pracovní list.pdf (221,6 kB)
DPH 2014 - pracovní list.pdf (869,7 kB)
POSTUP VÝPOČTU SILNIČNÍ DANĚ.pdf (329,5 kB)
Povinné odvody OSVČ 2014.pdf (373,9 kB)
Přehledná tabulka Daň z nemovitých věcí 2014.pdf (213 kB)
Silniční daň 2014 - pracovní list.pdf (290,2 kB)
Sociální pojištění 2014- pracovní list.pdf (290,6 kB)
Spotřební daně - pracovní list.pdf (604,8 kB)
Zdravotní pojištění 2014- pracovní list.pdf (292,6 kB)