1. místo v regionální soutěži Marketingové dovednosti

27.03.2013 05:23

Studenti naší obchodní akademie se dne 18. března 2013 účastnili soutěže
v „Marketingových dovednostech“, kterou pořádala Obchodní akademie a VOŠS, Karasova, Ostrava-Mariánské hory.

V konkurenci 6 týmů složených ze studentů obchodních akademií z Českého Těšína, Přerova, Ostravy-Poruby a Ostravy-Mariánských hor naši studenti

Dalibor Konečný (4. ročník), Michael Ruszó (4. ročník) a
Jakub Frasunek (3. ročník)

vybojovali

1. místo

Úkolem týmů bylo v časovém limitu 10 – 15 minut prezentovat vlastní nápad a jeho převedení v marketingový mix. Kromě samotného nápadu se porota zaměřila také na splnění zadaného úkolu soutěže – tj. vytvoření marketingového mixu. Dále se hodnotila připravená prezentace, projev při prezentaci, týmová práce a dodržení časového limitu. Na závěr vystoupení každého týmu následoval prostor pro zvídavé a často „na tělo“ otázky poroty.

Porota byla složena ze zástupců z praktického ekonomického života, vyučujících ekonomiky a marketingu a zástupce z řad studentů OA Karasova.

Naši studenti zde představili prototyp revolučního a bezkonkurenčního výrobku s názvem STOPPOT´S.

Dovolím si říci, že naši kluci v bezchybné prezentaci dokázali spojit teoretické vědomosti z oblasti marketingu, včetně moderních trendů, s energií a zaujetím vyplývajících z jejich mládí a nadšení pro danou věc.